Moccup heeft op dit moment geen subverwerkers, alle persoongegevens worden verwerkt door enkel Moccup, met Ceryl Claassens als verantwoordelijke.