Moccup, gevestigd aan Antonius Bieleveltstraat 21
6221XX Maastricht
Nederland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://moccupwebdesign.nl/
Antonius Bieleveltstraat 21
6221XX Maastricht
Nederland +31 (0)6 38 04 32 83

Persoonsgegevens die wij verwerken

Moccup verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voornaam
 • Achternaam
 • Telefoon
 • E-mail
 • Adresgegevens
 • Bankgegevens / Creditcard
 • IP-adres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@Moccup.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Moccup verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Communicatie met klanten
 • Verwerken van bestellingen binnen de webshop en winkel
 • Betalingen afronden, middels derden als PayPal en Mollie iDeal
 • Mailservice van MailChimp om nieuws te verzoeken met toestemming van gebruikers

Geautomatiseerde besluitvorming

Moccup neemt wel op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Moccup) tussen zit. Moccup gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

Google Analytics

Statistieken die worden bijgehouden om te weten welke pagina’s interessant zijn binnen de webshop en andere marketing doeleinden zoals reclame acties. IP-adres of NAW gegevens worden niet opgeslagen bij Google Analytics, enkel locatiegegevens en surfgedrag van anonieme gebruikers worden wel meegenomen in de statistieken. Google Analytics gebruikt cookies om verder surfgedrag van personen vast te leggen. Voor bezoekers heeft dit geen directe invloed, enkel voor eigen zakelijke inzichten.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Voor de webshop slaan wij voor maximaal 7 jaar data op, wel kunnen wij op verzoek van gebruikers gegevens verwijderen. Dit doen wij om de klantenservice optimaal te houden en voor administratieve doeleinden.

Google Analytics gegevens worden maximaal 26 maanden opgeslagen per 25 mei 2018.

Facebook login is vooralsnog voor onbepaalde tijd.

Delen van persoonsgegevens met derden

De volgende partijen kunnen persoonlijke gegevens van ontvangen:

 • TransIP voor de webhosting van de data, hierbij wordt alle webshop data opgeslagen en back-ups tot 1 jaar lang bewaard

Verantwoordelijke

Moccup is de verantwoordelijke voor verwerking van uw persoonlijke gegevens. Moccup heeft persoonlijke data nodig om bestellingen te verwerken, nieuwsbrieven te versturen en om marketingstrategieën toe te passen.

Verwerkers

In opdracht van de verantwoordelijke zijn de onderstaande partijen betrokken bij de verwerkingen van de persoonlijke data:

TransIP: webhosting op een VPS, hierbij worden back-ups gemaakt van data en e-mails worden opgeslagen

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Moccup gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Moccup gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Moccup en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@Moccup.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Moccup wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Moccup neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@Moccup.nl

– Voor- en achternaam

– Geslacht

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– IP-adres

– Locatiegegevens

– Gegevens over uw activiteiten op onze website

– Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)

– Lijst met contactgegevens van de klant via een app

– Internetbrowser en apparaat type

– Bankrekeningnummer

– Het afhandelen van uw betaling

– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

– U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

– Om goederen en diensten bij u af te leveren

– Moccup analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

– Moccup volgt uw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op uw behoefte.

Moccup bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Persoonsgegevens (Naam, Adres, Telefoon, E-mail, Bankgegevens, betaalgegevens) worden voor onbepaalde tijd binnen de webshop en winkel opgeslagen. Voor orderverwerking en administratieve doeleinden willen wij ten alle tijden zaken terug kunnen inzien.

Moccup verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Moccup blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:

Cookie: Googly Analytics
Naam: _utmc
Functie: Analytische cookie die websitebezoeken bijhoudt en surfgedrag van gebruikers
Bewaartermijn: 26 maanden